2013-11-30

Tung kritik mot friskoleuppgörelse

Sveriges Skolledarförbund är kritiska till att politikerna inte sätter stopp för vinstintresset i skolans värld. De största förlorarna är elever i behov av särskilt stöd, enligt remissvaret till regeringen.

– Vi är inte emot vinster, men vill att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten, säger förbundsordförande Matz Nilsson i dagens Svenska Dagbladet.

Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...