2013-05-08

Utbildning för elever i samhällsvård

Remissvar Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Behandling och utbildning måste vara två lika viktiga delar i ansvaret för barn i samhällsvård. Utbildningen kan vara en del av själva behandlingen, så som utredaren skriver, men är också en förutsättning för att det fortsatta livet efter behandlingens slutförande ska fungera väl. Behandling och utbildning ska inte ses som motsatta intressen utan som två delar som förstärker varandra och har samma mål. Ett fullvärdigt liv för alla barn och ungdomar.

Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...