2013

Visa

Välkommen René

2013-09-24

Fem frågor...

Kategorier: Allmän nyhet

Skolledare – en av Sveriges viktigaste chefer

2013-09-24

Skolledarna utgör en del av samhällets ryggrad. Tillsammans kan vi göra den riktigt stark, skrive...

Kategorier: Allmän nyhet

Robert Boije ny samhällspolitisk chef på Saco

2013-09-20

Robert Boije kommer frn Finansinspektionen där han är chefekonom och efterträder Gunnar Wetterberg.

Kategorier: Allmän nyhet

Stressade chefer sökes

2013-09-19

Chefsnyheterna har tidigare uppmärksammat det internetbaserade projektet iStress vid Linköpings...

Kategorier: Allmän nyhet

Regeringen saknar helhetsbild i sin satsning på skolan

2013-09-13

- Det är viktigt att läraryrket är tillräckligt attraktivt för att locka duktiga studenter och fö...

Kategorier: Pressmeddelanden

Rätt till vuxenutbildning förbättrar samspelet mellan skola och arbetsliv

2013-09-13

- Jag välkomnar förslaget om rätt till studier inom den kommunala vuxenutbildningen för dem som...

Kategorier: Pressmeddelanden

Stärkta skolledare ger tryggare skola

2013-09-12

Sveriges skolledarförbund vill lyfta fram dem som är spindlarna i näten för att förskolan och...

Kategorier: Från media

Höj lönerna för skolledare

2013-09-09

Läs debattartikeln här

Kategorier: Från media

Felfinneri och angiveri hotar rektorns ledarskap i skolan

2013-09-05

Det är dags att se över skolledarnas möjligheter att vara de ledare alla förväntar sig och behöve...

Stärkt skolledning ger en tryggare skola

2013-09-03

Ett nytt skolår har börjat för barn och elever, föräldrar och andra som är beroende av att skolan...

Kategorier: Från media

Skolledarna utgör en del av samhällets ryggrad

2013-09-03

Ett nytt skolår har börjat. Ett nytt viktigt år för alla barn och elever, föräldrar och för...

Kategorier: Från media

Tre frågor till Anders Carlsson...

2013-09-03

...ordförande för Sveriges Skolledarförbunds lokalavdelning i Falkenberg.

Kategorier: Från media

Uppvärdera skolledarnas viktiga jobb

2013-09-03

Ett nytt skolår har börjat. Ett nytt viktigt år för alla barn och elever, föräldrar och för...

Kategorier: Från media

Sveriges Skolledarförbund i stor kampanj

2013-09-02

Den 3 september är Skolledarnas dag. Sveriges skolledarförbund strävar efter att förbättra...

Kategorier: Pressmeddelanden

Rätt att ge Lundsberg verksamhetsförbud

2013-08-28

- För att kunna garantera elevernas trygghet och säkerhet var det nödvändigt att vidta dramatiska...

Kategorier: Pressmeddelanden

Elever har rätt att få gå klart utbildningar

2013-08-23

Det är ett svek mot landets elever att politikerna inte lyckats ena sig om en utbildningsgaranti.

Tid för undervisning

2013-07-11

Remissvar Tid för undervisning – lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds...

Kategorier: Remissyttranden

Sommarhälsning från förbundsordförande

2013-07-11

Ett fantastiskt första år som ordförande i Sveriges viktigaste förbund är till ända! Min andra...

Kategorier: Allmän nyhet

Tillsvidareavtal är en styrka för akademiker inom staten

2013-06-24

Saco-S och Arbetsgivarverkets tillsvidareavtal fungerar väl. Det konstaterar Lena Emanuelsson,...

Kategorier: Allmän nyhet

Chefsnyheterna

2013-06-20

Läs Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap