2013

Visa

Skolan behöver en stabil ledning

2013-04-15

Förbundsordförande Matz Nilsson i debattartikeln i Östgöta-Correspondenten.

Kategorier: Allmän nyhet

Billigare bolån för Sacoförbundens medlemmar

2013-04-09

Saco och banken SEB har träffat avtal om fördelaktiga bolån för Sacoförbundens medlemmar.

Kategorier: Allmän nyhet

Ny hemsida för Sveriges Skolledarförbund

2013-04-02

Nu lanserar Sveriges Skolledarförbunds en helt ny hemsida.

Kategorier: Pressmeddelanden

Sök statsbidrag för Karriärtjänster senast den 26 april

2013-03-26

Regeringen inför i juli 2013 två nya karriärtjänster för lärare - förstelärare samt särskilt...

Allt ljus på skolans ansvar

2013-03-15

Förbundsordförande Matz Nilsson deltog i TV-programmet Debatt gällande skolans ansvar för mobbnin...

Kategorier: Allmän nyhet

Skyddsombud - med rätt att göra skillnad

2013-03-12

Under 2012 genomförde Saco för första gången en för förbunden gemensam skyddsombudsundersökning....

Kategorier: Allmän nyhet, Arbetsmiljö

Så mycket tjänar du på att vara chef

2013-03-12

Chefslönepremien för akademiker är 30 procent, visar en ny rapport från Saco. Men premien är olik...

Kategorier: Allmän nyhet

Fritidspedagogers behörighet

2013-03-04

Remissvar Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m....

Kategorier: Remissyttranden

”Låt bildningen få större utrymme i public service”

2013-03-01

Öka UR:s andel. Public service verksamhet måste ständigt prövas och omprövas. Vi tror på ett...

Kategorier: Allmän nyhet

Arbetsmiljön för rektorer kan förbättras

2013-02-21

Sveriges skolledare sover inte gott. Många är så pressade av sin situation på jobbet att de får...

Kategorier: Pressmeddelanden, Arbetsmiljö

Sveriges bästa lönestatistik

2013-02-20

Den som är medlem i ett Sacoförbund har tillgång till Sveriges bästa lönestatistik. Något som kan...

Kategorier: Allmän nyhet

Moderaterna saknar en vision för skolans styrning

2013-02-15

- Moderaternas besked om nollvision för skolan är bra. Skolan behöver lyftas fram som den grundst...

Kategorier: Pressmeddelanden

Sverige behöver fler välutbildade lärare

2013-02-12

I ett läge där allt färre väljer läraryrket har vi inte råd att stänga dörrar för de som vill byg...

Kategorier: Allmän nyhet

Minska inte lärares professionella ansvar

2013-02-07

Jag tycker det är tråkigt att man förminskar lärares professionella ansvar genom att kalla det...

Kategorier: Pressmeddelanden

Viktigt visa rektorsrollens utmaningar

2013-02-07

Sveriges skolledare har en viktig uppgift i samhället och ett stort ansvar. Allt ljus kommer att...

Kategorier: Pressmeddelanden

Vinster i fristående skolor

2013-01-17

Med anledning av kongressuppdraget om att vinster i fristående skolor bör återinvesteras i...

Kategorier: Allmän nyhet

Pensionsavtalet inom kommunal sektor förlängs och förhandlingar inleds

2013-01-03

Hotet att våra medlemmar inom kommunal sektor skulle befinna sig i avtalslöst tillstånd från den ...

Kategorier: Allmän nyhet