2014-07-01

M och Mp eniga om nytt uppdrag för Skolinspektionen

Skolinspektionen får ett nytt uppdrag efter valet i höst. Moderaternas skoltalesperson Tomas Tobé och Gustav Fridolin (MP) är överens om att inspektionen bör satsa på att följa upp rätt saker, och inte granska och bedöma dokument i så stor utsträckning som den gör idag. Utmärkt, tycker Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

Tobé och Fridolin möttes på ett seminarium om skolledares möjligheter att vara just skolledare. De två var överraskande eniga i många frågor. Framför allt om Skolinspektionens uppdrag.
- Vi tycker att inspektionen följer upp fel saker, sa Gustav Fridolin. Skolorna får inte det stöd de behöver för att bryta en dålig utveckling.
Inspektionen bör kunna gripa in direkt och ge stöd till skolor som man bedömer behöver det, ett förslag som Miljöpartiet tidigare presenterat tillsammans med Sveriges Skolledarförbund.

Lika långt som att gripa in direkt, vill inte Moderaterna gå. Men Tomas Tobé vill att inspektionen ska utgå från elevernas resultat i högre utsträckning än idag när den bedömer en skola.
Det har blivit alltför mycket av dokumentstudier när inspektionen kommer. Mer verkstad behövs.
Skolverket och Skolinspektionen bör därför samarbeta mer om utvecklingsfrågor, menar Tobé.
Det betyder ett delvis nytt uppdrag för båda myndigheterna, och enligt Tomas Tobé ser man nu från alliansens sida över myndigheternas uppdrag.
- Det är oerhört bra att M och MP är överens och driver den linje vi har fört fram, säger Matz Nilsson. Det behövs ett utvecklingsperspektiv i inspektionens verksamhet.
Nilsson efterlyser att något tar vid där inspektionen slutar som också lyfter fram styrkor hos skolorna och samtidigt pekar på utvecklingsbehoven.

- Vi tar åt oss äran att vi har fått med politiken på detta, säger Matz Nilsson. Det är mycket glädjande.
Han är också nöjd att man från politikernas sida har uppmärksammat att det kan bli svårt att rekrytera skolledare när förstelärarlöner till och med kan vara högre än rektorernas. Tobé ville inte utlova någon särskilt satsning, men ser det negativa med svårare rekrytering av skolledare när lärarnas löner ökar.
- Vi tycker det är utmärkt att man satsar på lärarna, säger Matz Nilsson.
Den allra övervägande delen av rektorer har en lärarbakgrund, och därför måste man från statsmakternas sida visa att skolledarjobbet också är avgörande för skolan. Det betyder att skolledarlönerna också måste förstärkas, anser Sveriges Skolledarförbund.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....