2014-11-10

Bra med enighet på skolområdet

- Det är viktigt att politiker av alla kulörer ser till elevernas bästa och undviker att göra skolan till ett politiskt slagfält. När vi jämför Alliansens och regeringens respektive budgetförslag ser vi att likheterna är så pass stora att det bör finnas goda möjligheter att kunna hitta konstruktiva lösningar som fungerar i båda blocken, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till den skuggbudget som Alliansen presenterade under måndagen.

- Sveriges skolledare ser med tillfredsställelse på den blocköverskridande viljan att satsa på skolan. Lärar- och skolledaryrkena behöver uppvärderas om vi ska klara av att möta kommande rekryteringsbehov och säkra kvaliteten i utbildningen framöver, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund har tidigare uttalat sitt stöd för satsningarna på karriärlärare. Lärare och skolledare måste kunna göra lönekarriär baserad på individuell kompetens och vilja att utveckla sig själv och sin organisation. Allt annat är gammalt tänk som inte sätter förbättrade förutsättningar för elevernas skolframgång i centrum.

- Den nya regeringen har visat att den är beredd att lyssna till Sveriges skolledare. Ledningsperspektivet är nödvändigt om några reella förändringar ska äga rum. Jag ser mycket positivt på att skolledarna nu ges ett större inflytande över utbildningspolitiken, avslutar Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....