2014-05-15

Chefskapet i skolan är valets viktigaste fråga

Många av förslagen som syftar till att lösa krisen i skolan brister tyvärr i långsiktighet och strategi. För om inte rektorer och förskolechefer har reella möjligheter att vara de ledare som de förväntas vara finns det risk att satsningarna inte alls ger de effekter man eftersträvat, skriver Matz Nilsson i Dagens Samhälle.

Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....