2014-11-14

Den lokala styrningen av skolan måste fungera överallt

- Det är glädjande att Skolinspektionen lyfter så viktiga frågor i sin sammanfattande rapport. Sveriges Skolledarförbund har länge fokuserat de här frågorna som är så avgörande för hur skolan fungerar. Nu vill vi se en handlingsplan från regeringen som stärker skolledarna att hävda skollagen och driva den pedagogiska utvecklingen på skolorna. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, Skolinspektionens 5-års rapport som offentliggjordes idag.

- Den skolkommission som utbildningsminister Gustav Fridolin har aviserat måste ta upp den här frågan som en av de viktigaste. Löser vi inte de här problemen riskerar alla andra satsningar bli verkningslösa, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....