2014-11-17

En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet

Remissvar över U 2014:C

De redovisande och argumenterande avsnitten förefaller vila på vetenskapligt framtagen kunskap i högre utsträckning än vad som vanligtvis är fallet i politiska beslutsunderlag på skolområdet. Förbundet ser positivt på denna förändring och när förhoppningen om att detta tillvägagångssätt får spridning. Politiska reformer bör i större utsträckning än vad som hittills är fallet, vila på vetenskapliga genomgångar och redovisningar av det aktuella forskningsläget på området, såväl nationellt som internationellt.

Sveriges Skolledarförbund avråder regeringen att i det här läget gå vidare och införa betyg i tidigare årskurser än vad som är fallet idag. Förbundet menar att utredningen inte presenterat tillräckligt stöd för att anta att tidigare betyg skulle påverka lärandet positivt i någon större utsträckning.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....