2014-04-25

Förskolechefernas uppdrag måste tas på allvar av regeringen

- Jag har svårt att förstå varför regeringen valt att utelämna förskolans chefer när man utreder rektorernas arbetssituation, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till regeringens beslut att tillsätta en utredning om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet.

- Förskolecheferna har ett pedagogiskt uppdrag som till mycket stora delar sammanfaller med rektorernas och deras möjligheter att vara pedagogiska ledare borde rimligen också omfattas av utredningen.

Sveriges Skolledarförbund har skrivit ett brev till statsrådet Maria Arnholm där man föreslår regeringen att besluta om tilläggsdirektiv till utredningen och låta den omfatta även förskolecheferna.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....