2014-03-27

Vi måste samarbeta för att vända utvecklingen

Skolinspektionen levererar vass kritik av skolors bristande förmåga att ge eleverna en likvärdig undervisning. Istället för att slå ifrån oss måste vi ta gemensamt ansvar för att komma tillrätta med bristerna, säger Matz Nilsson i en kommentar.

I SVTs program Rakt På på onsdagkvällen berättade Skolinspektionens generaldirektör Anne-Marie Begler om en kommande granskning av lärarnas förmåga att anpassa undervisningen till elevernas olika behov. Enligt Begler möter Skolinspektionen på varje skola lärare som inte fullt ut klarar sitt uppdrag. Resultatet blir inte sällan oro i klassrummet och sämre kunskapsutveckling för såväl de elever som behöver särskilt stöd för att klara målen som de som inte får tillräckliga utmaningar. I granskningen uppmanas de som är ansvariga för skolan att skapa goda förutsättningar för att mötet i klassrummet leder till att varje elev får det stöd och den stimulans han och hon behöver.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson har ibland varit kritisk mot inspektion som utvecklingsmetod men menar att man måste ta budskapet i denna rapport på allvar.

- Det leder inte framåt att bara hänvisa till bristande förutsättningar och lägga ansvaret på någon annan nivå, säger han. Oavsett vilka brister vi tycker finns i systemet måste vi göra det bästa vi kan av det vi har för att inte eleverna ska komma i kläm.

Matz Nilsson hänvisar bland annat till den Ansvarskonferens förbundet arrangerade i början av året. Resultatet av den sammanställs för närvarande i ett Ansvarsdokument som ska spegla den yrkesmässiga ambition och vilja som medlemmarna i Sveriges skolledarförbund står för.

- Jag håller verkligen med Ann-Marie Begler när hon säger att alla rektorer vill ha en bra skola. Men det krävs samarbete inom systemet för att vi ska börja röra oss rätt riktning.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....