2014-06-19

Nya avtal om förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O har idag träffat två nya avtal som rör förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet med ikraftträdande från och med den 1 januari 2015.

Parterna är mot bakgrund av att vissa detaljer kvarstår att färdigställa överens om att prolon-gera nu gällande Trygghetsavtal fram till och med den 27 juni 2014.

Huvudsakligt innehåll

  • Avtalen håller ihop hela omställningskedjan från lokala parters arbete med lokala om-ställningsmedel till det arbete som Trygghetsstiftelsen genomför på parternas uppdrag och stödjer arbetslinjen och bidrar till ett längre arbetsliv
  • Arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist erhåller i princip oförändrade villkor
  • Fler tidsbegränsade anställda omfattas av omställningsåtgärder genom överenskom-melsen
  • Överenskommelsen innehåller övergångsbestämmelser för vissa grupper.

Parterna kommer efter det att de slutliga överenskommelserna undertecknats återkomma med mer detaljerad information.

Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....