2014-05-15

Riksinternatskolor

Remissvar över promemorian U2014/2011/GV.

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom utredarens förslag att riksinternatskolorna ska få samma ställning som andra fristående skolor och att de särskilda bidrag som lämnas för verksamheten vid dessa skolor ska tas bort.

Likvärdighet är en grundbult i svensk utbildningstradition. Eventuella skillnader i ersättningsnivåer kan grunda sig på elevers skilda förutsättningar att nå målen men ska inte vara kopplad till en särskild skola. Förbundet stödjer uppfattningen att villkoren bör vara lika för alla skolor som har elevhemsboende och tar emot utlandssvenska elever. 

Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....