2014-10-23

Satsningar på skolan är bra men strategiska satsningar är bättre

- Jag gläds åt att även den nya regeringen lyfter fram skolan som ett kärnområde för framtiden. Det är dock synd att man väljer att gå fram med så pass diffusa satsningar. Mer riktade satsningar mot skolor med uppenbara problem att klara kunskapsmålen skulle ge bättre utdelning, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till regeringens budgetförslag som presenterats idag.

- Det är också olyckligt att regeringen inte ser skolledningens centrala roll för att bygga en organisation präglad av entusiasm för uppgiften och drivkraft till förbättringar. En lönesatsning på lärarna som exkluderar skolledarna riskerar att försämra skolors möjligheter att rekrytera kompetenta ledare i framtiden, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund står bakom karriärlärarreformen och menar att det är viktigt att duktiga och engagerade lärare ges möjligheter att göra lönekarriär. Fortsatta satsningar bör, enligt förbundets mening, riktas mot att stötta och hjälpa skolor att komma till rätta med de brister i verksamheten som Skolinspektionen ser som de största hindren för ökad måluppfyllelse. Och för att lyckas med det är skolledarens roll strategisk.

- En allmän satsning på fler lärare riskerar att bli ineffektiv om den inte styrs mot att förbättra bristområden, säger Matz Nilsson. Regeringen måste lyssna till sina skolledare, det är de som har den övergripande bilden av vad det är som inte fungerar i skolan idag. Vi är beredda att ta vårt ansvar men förväntar oss också inflytande över processerna, avslutar Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....