2014-04-29

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Remiss över betänkandet SOU 2013:79.

Förbundet kan, genom sin erfarenhet av anställningsavtal för skolledare i privat sektor, skönja en tendens att rektor relativt ofta tilldelas titeln VD vid sidan av sin rektorstitel. Tilltar bruket av VD-titeln på rektorsnivån finns en risk att det stärkta meddelarskyddet inte får avsedd effekt då en central grupp inte omfattas av detsamma.

Mot denna bakgrund menar Sveriges Skolledarförbund att det bör för-tydligas i lagtexten, alternativt i dess förarbeten, att positionen rektor alltid omfattas av det stärkta meddelarskyddet, oavsett om rektor tillika har benämningen VD.

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom utredarens förslag om att lagreglerade tystnadsplikter ska inskränka rätten att meddela uppgifter med stöd av den föreslagna lagen. Såväl elevers rätt till integritet och företags möjligheter att kunna lämna ut information gällande affärshem-ligheter till fackliga företrädare är viktiga att värna.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....