2014-12-27

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade ansvaret för finansieringen av den svenska grund- och gymnasieskolan. Det är en signal som alla politiska partier måste ta på allvar.

Sveriges Skolledarförbund har genomfört en medlemsenkät med frågor bl.a. kring hur skolledarna uppfattar dagens styrsystem ur en generell utgångspunkt men också hur det fungerar lokalt hos dem. Ur undersökningen framgår även vilka förutsättningar skolle-darna har för att vara de pedagogiska ledare de både vill och förväntas vara.

- Våra medlemmar stod bakom reformen om kommunalt huvudmannaskap när den in-fördes. Nästan 90 procent svarar nu att det inte fungerar som det var tänkt och vill därför att staten ska ta ett övergripand ansvar för att garantera att alla elever får samma chans. Det här måste vi som förbund ta hänsyn till i vårt utbildningspolitiska arbete.

- Med denna skrift vill vi rikta fokus mot ett par frågor som vi ser som hinder för en mer positiv utveckling av måluppfyllelsen inom det nuvarande svenska skolsystemet. Tillsammans med företrädare från Lärarnas Riksförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Saco för vi även fram våra förslag till förändringar i en gemensam debattartikel.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....