2014-10-10

Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer

Remissvar över SOU 2014:12

En nationell utbildningspolitik som kännetecknas av stora och snabba reformer som beslutas och sjösätts utan tillräcklig underliggande analys riskerar att bli mer eller mindre verkningslös. Den riskerar också att dra fokus och resurser från det som har verklig betydelse för lärandet och resultaten, nämligen uppbyggnad och utveckling av kompetens hos lärare och skolledare.

Förbundet har i flera sammanhang fört fram att det nuvarande systemet med nationella prov är ohållbart. Det tär på skolans resurser utan att ge tillräckligt tillbaka i form av lärande för eleverna. Utredarens förslag om en fullständig översyn av systemet med Nationella prov är därmed ytterst angeläget.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

2014-12-27

- För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade...

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter!

2014-12-18

Sveriges Kommuner och Landsting, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAll...

Viktigt att inte tappa fokus

2014-12-04

- Skolan behöver stabila förutsättningar för att kunna fokusera på sitt inre förbättringsarbete....