2014

Visa

Lyssna till skolledarna!

2014-09-26

Skolverket har nyligen presenterat statistik som visar att ett stort antal lärare undervisar i...

Kategorier: Pressmeddelanden

Skolans resultat och likvärdighet den viktigaste frågan för ny regering

2014-09-15

- Den absolut centralaste frågan nu handlar om skolans resultat och likvärdighet. Därför måste nu...

Kategorier: Pressmeddelanden

Dags för valets segrare att leverera

2014-09-15

När du läser denna ledare är valresultatet klart - en ny regering ska bildas som ska ta itu med...

Eva-Lis Sirén avgår vid Lärarförbundets kongress

2014-09-11

Idag meddelade Lärarförbundet att deras ordförande inte längre står till förfogande som ordförand...

Kategorier: Allmän nyhet

Skolledarna tar ansvar – lita på oss

2014-09-10

Distriktsordförande i Södermanland Ursula Hector och lokalavdelningsordförande Bengt-Göran...

Kategorier: Från media

Matz Nilsson i Kaliber om Skolinspektionen

2014-09-05

Matz Nilsson medverkade i Kaliber söndagen den 7 september.

Kategorier: Allmän nyhet

M uppmärksammar Skolledarnas dag och ställer sig bakom Sveriges Skolledarförbunds krav

2014-09-03

- Jag är mycket glad över att Moderaterna ställer sig bakom vårt krav på obligatorisk...

Kategorier: Pressmeddelanden

Sveriges Skolledarförbund i stor kampanj

2014-08-29

Den 3 september är Skolledarnas dag. Under kampanjmottot "Skolledare tar ansvar – lita på oss"...

Kategorier: Pressmeddelanden

Skolledarnas betyg på vallöftena

2014-08-27

Bra med fler karriärtjänster och obligatorisk och fortlöpande kompetensutbildning för skolledare....

Kategorier: Allmän nyhet

Hellre lärarstudenter än långtidsarbetslösa till skolan

2014-08-21

Stefan Lövén vill bekämpa långtidsarbetslösheten genom att skapa statligt betalda s.k....

Kategorier: Pressmeddelanden

Livlig skoldebatt i Malmö

2014-08-21

Sveriges största skoldebatt. Det utlovade Kommek-mässan i Malmö och moderatorn Matz Nilsson, när...

Kategorier: Allmän nyhet

Färdighetsträning viktigaste för elevers läsinlärning

2014-08-20

En kraftig satsning på läsning och skrivning och betyg från årskurs 4. Det blev, kanske, det sist...

Kategorier: Allmän nyhet

Bra med tydliga mål för läsning

2014-08-20

Professor Martin Ingvar presenterade idag ett antal förslag för att höja resultaten i skolan. Han...

Kategorier: Pressmeddelanden

Matz Nilsson leder Sveriges största skolpolitiska debatt på KOMMEK-mässan i Malmö

2014-08-19

Valrörelsens viktigaste och största skoldebatt äger rum på KOMMEK-mässan i Malmö, på torsdag den ...

Kategorier: Pressmeddelanden

Skolledarförbundet positivt till att rektorslyftet blir permanent

2014-08-17

-Mycket bra att Rektorslyftet permanentas och blir obligatoriskt och att det även ska omfatta...

Kategorier: Pressmeddelanden

Strukturerad träning gynnar barn med dyslexi

2014-08-13

Om barn med dyslexi övar kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt kan d...

Kategorier: Allmän nyhet

M och Mp eniga om nytt uppdrag för Skolinspektionen

2014-07-01

Skolinspektionen får ett nytt uppdrag efter valet i höst. Moderaternas skoltalesperson Tomas Tobé...

Kategorier: Allmän nyhet

Pojkarnas resultat i skolan lockade storpublik

2014-06-30

Jacob Wesley, rektor på Gotland, fick frågan för ett par år sedan varför betygen i hemkunskap...

Kategorier: Allmän nyhet

Nya avtal om förutsättningarna för omställningsarbetet inom det statliga avtalsområdet

2014-06-19

Arbetsgivarverket, SEKO, Saco-S och OFR/S,P,O har idag träffat två nya avtal som rör förutsättnin...

Kategorier: Allmän nyhet

Kris för förtroendet

2014-06-03

Nu behöver lyssna vi till dem som är ute i klassrummen, skriver ordförandena för Saco, Lärarnas...

Kategorier: Allmän nyhet