2014

Visa

"Dagens skolkris är en framtida välfärdskris"

2014-05-30

”När Sveriges akademiker går till val i höst kommer de inte att rösta på dem som hårdast försvara...

Kategorier: Allmän nyhet

”Säg ja till politiska partier i skolan”

2014-05-28

Replik: Politiska partier måste få besöka skolor. Skolans uppdrag och ansvar gällande...

Kategorier: Allmän nyhet

Chefskapet i skolan är valets viktigaste fråga

2014-05-15

Många av förslagen som syftar till att lösa krisen i skolan brister tyvärr i långsiktighet och...

Kategorier: Allmän nyhet

Riksinternatskolor

2014-05-15

Remissvar över promemorian U2014/2011/GV.

Kategorier: Remissyttranden

De har mest makt i Skolsverige

2014-05-15

Utbildningsminister Jan Björklund toppar listan när Dagens Samhälle rankar skolans 50 mäktigaste....

Kategorier: Allmän nyhet

Karlskrona kommun vill göra rektor till syndabock

2014-05-13

- Jag ställer mig frågande till Karlskrona kommuns sätt att hantera ärendet med den berörda skola...

Kategorier: Pressmeddelanden

Matz Nilsson ny i Studentlitteraturs styrelse

2014-05-12

Matz Nilsson har utsetts till styrelseledamot i Studentlitteratur AB.

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

2014-04-29

Remiss över betänkandet SOU 2013:79.

Kategorier: Remissyttranden

Förskolechefernas uppdrag måste tas på allvar av regeringen

2014-04-25

- Jag har svårt att förstå varför regeringen valt att utelämna förskolans chefer när man utreder...

Kategorier: Pressmeddelanden

En välkommen översyn av skolledarnas villkor

2014-04-10

- Jag är väldigt glad att regeringen uppmärksammar skolledarnas arbetssituation. Jag har länge...

Kategorier: Pressmeddelanden, Arbetsmiljö

Vi måste samarbeta för att vända utvecklingen

2014-03-27

Skolinspektionen levererar vass kritik av skolors bristande förmåga att ge eleverna en likvärdig...

Vi diskuterar gärna rektorsrollen med regeringen

2014-03-25

- Det är glädjande att regeringen satsar på allvar på ett ordentligt rektorslyft. Vi har mycket...

Kategorier: Pressmeddelanden

Betyg eller omdömen inte avgörande

2014-03-24

Matz Nilsson kommenterar regeringen utspel om betyg från fjärde klass och satsning på läsgaranti ...

Nordiska Skolledarkongressen samlar rekordmånga

2014-03-24

Ett rekordstort antal skolledare från hela Sverige samlas under två dagar på Nordiska...

Kategorier: Pressmeddelanden

Viktigt besked från regeringen

2014-03-21

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, ställer sig mycket positiv till...

Viktigt lägga pengarna där behoven i skolan är som störst

2014-03-11

- Det är bra att regeringen vill satsa mer på skolan, men nu måste pengarna användas mer...

Kategorier: Pressmeddelanden

Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning

2014-03-10

Remissvar över SOU 2013:76

Kategorier: Remissyttranden

Förskolechefslyft ett första steg

2014-03-10

Det är utmärkt att regeringen äntligen erkänner förskolechefens viktiga roll och funktion. Vi har...

Kategorier: Pressmeddelanden

Det är dags att börja ta betalt för övertiden.

2014-03-05

Sveriges skolledare har haft en relativt bra löneutveckling under 2013 och branschen har lyckats...

Roligt att även lärarfacken nu uppmärksammar skolledarnas situation

2014-02-28

Sveriges Skolledarförbund har länge arbetat för ett hållbart ledarskap i skolan. Det är en styrka...

Kategorier: Arbetsmiljö