2014

Visa

Viktigt lägga pengarna där behoven i skolan är som störst

2014-03-11

- Det är bra att regeringen vill satsa mer på skolan, men nu måste pengarna användas mer...

Kategorier: Pressmeddelanden

Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning

2014-03-10

Remissvar över SOU 2013:76

Kategorier: Remissyttranden

Förskolechefslyft ett första steg

2014-03-10

Det är utmärkt att regeringen äntligen erkänner förskolechefens viktiga roll och funktion. Vi har...

Kategorier: Pressmeddelanden

Kommuner kan få svårt att rekrytera rektorer

2014-03-07

Det kan i framtiden bli svårt att rekrytera rektorer i Örnsköldsvik, tror Eric Bagger, skyddsombu...

Kategorier: Från media

"Kanske de viktigaste ledarskapsfrågor som finns"

2014-03-07

Percy Barnevik talar ledarskap i skolan på Nordiska Skolledarkongressen

Kategorier: Allmän nyhet

Det är dags att börja ta betalt för övertiden.

2014-03-05

Sveriges skolledare har haft en relativt bra löneutveckling under 2013 och branschen har lyckats...

Roligt att även lärarfacken nu uppmärksammar skolledarnas situation

2014-02-28

Sveriges Skolledarförbund har länge arbetat för ett hållbart ledarskap i skolan. Det är en styrka...

Kategorier: Arbetsmiljö

Ett psykologiskt perspektiv på lön

2014-02-11

Erica Andrén från förbundsstyrelsen deltog idag i ett av Saco arrangerat seminarium.

Kategorier: Allmän nyhet

Låt inte utvecklingen av skolan blockeras av skuldfrågan kring kommunaliseringen

2014-02-10

- Vem som är huvudman för skolan, kommunerna eller staten är en underordnad fråga just nu. Dagens...

Kategorier: Pressmeddelanden

Fokus på att granska leder inte skolan rätt

2014-02-10

Matz Nilsson presenterar idag ett förslag i SvD tillsammans med Gustav Fridolin (MP) om ett nytt...

Kategorier: Allmän nyhet

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

2014-02-03

Remissvar över promemorian Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och...

Kategorier: Remissyttranden

Bättre resultat med höjda löner för skolledare

2014-02-03

Matz Nilsson och Maria Andrén Bergström debatterar i Dagens Samhälle.

Färsk lönestatistik presenteras

2014-01-29

Nu finns de inrapporterade lönerna från löneenkäten 2013 i Saco Lönesök.

Kategorier: Allmän nyhet

Vissa skollagsfrågor del 1

2014-01-20

Remissvar över promemorian Vissa skollagsfrågor del 1.

Kategorier: Remissyttranden

Dags att gå från ord till handling

2014-01-14

Matz Nilsson kommenterar regeringens utspel om en Skolkommission från OECD och säger att det är...

Kategorier: Pressmeddelanden

Tioårig grundskola bra förslag

2014-01-08

- De allra flesta barn går i förskoleklass. Att låta förskoleklassen bli första steget i en...

Kategorier: Pressmeddelanden