2014

Visa

Ett psykologiskt perspektiv på lön

2014-02-11

Erica Andrén från förbundsstyrelsen deltog idag i ett av Saco arrangerat seminarium.

Kategorier: Allmän nyhet

Fokus på att granska leder inte skolan rätt

2014-02-10

Matz Nilsson presenterar idag ett förslag i SvD tillsammans med Gustav Fridolin (MP) om ett nytt...

Kategorier: Allmän nyhet

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

2014-02-03

Remissvar över promemorian Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och...

Kategorier: Remissyttranden

Bättre resultat med höjda löner för skolledare

2014-02-03

Matz Nilsson och Maria Andrén Bergström debatterar i Dagens Samhälle.

Färsk lönestatistik presenteras

2014-01-29

Nu finns de inrapporterade lönerna från löneenkäten 2013 i Saco Lönesök.

Kategorier: Allmän nyhet

Vissa skollagsfrågor del 1

2014-01-20

Remissvar över promemorian Vissa skollagsfrågor del 1.

Kategorier: Remissyttranden

Dags att gå från ord till handling

2014-01-14

Matz Nilsson kommenterar regeringens utspel om en Skolkommission från OECD och säger att det är...

Kategorier: Pressmeddelanden

Tioårig grundskola bra förslag

2014-01-08

- De allra flesta barn går i förskoleklass. Att låta förskoleklassen bli första steget i en...

Kategorier: Pressmeddelanden