2015

Visa

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Kategorier: Allmän nyhet

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Kategorier: Remissyttranden

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...

För många vill styra skolan

2015-12-08

Av otydlighet lär vi oss intet – det krävs ett tydligt ledarskap i skolan.

Kategorier: Från media

"Vi välkomnar Skolledarnas krav på egen lönesatsning"

2015-12-02

– Det är bra att landets rektorer inte längre kräver att få ta del av Lärarlönelyftet. Det är ock...

Kategorier: Från media

Nytt läge kräver nya åtgärder – regeringen måste satsa på Sveriges viktigaste chefer

2015-12-02

Svensk skola står inför omfattande utmaningar. För att klara dessa krävs ett ledarskap som prägla...

Kategorier: Pressmeddelanden

”Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor”

2015-12-02

Tydligt ledarskap behövs. En av skolans svaga länkar är den dysfunktionella besluts-hierarkin....

Kategorier: Allmän nyhet, Från media

Så skapar vi ett jämställt arbetsliv

2015-12-01

I Sacos jämställdhetsdokument beskrivs hur jämställdheten i arbetslivet ser ut idag och vad Saco...

Kategorier: Allmän nyhet

Vem tar ansvar för resultaten i skolan och fritidshemmen?

2015-11-30

Sveriges Skolledarförbund i Kristianstad är oroliga för elevernas förutsättningar i skolan framöver.

Kategorier: Från media

Det är Sveriges Skolledarförbund som har drivit frågan om lönesatsning på skolledare

2015-11-10

- Vi häpnar över Lärarförbundets utspel och förbundets sätt att hantera historiebeskrivningen....

Kategorier: Pressmeddelanden

Är du med i lönesatsningen eller inte – detta gäller enligt utbildningsdepartementet

2015-11-09

”Jobbar med undervisning”, ”arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten och på så v...

Kategorier: Allmän nyhet

Regeringen svängde i lönefrågan

2015-11-09

Även skolledare inkluderas i regeringens lönesatsning. Det framgår av promemorian om statsbidrag...

Kategorier: Allmän nyhet

Delseger för Sveriges skolledare – nu ställer vi nya krav

2015-11-06

Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig delar av våra synpunkter att det är...

Kategorier: Allmän nyhet

Skolledarna kommer också att omfattas av regeringens lönesatsning på skolan

2015-11-05

- Det är mycket glädjande att Helene Hellmark Knutsson har tagit till sig våra synpunkter att det...

Kategorier: Pressmeddelanden

Matz Nilsson debatterar framtidens välfärd på Kvalitetsmässan i Göteborg

2015-11-04

Frågan om de privata företagens vara eller inte vara som välfärdsproducenter fortsätter att vara...

Kategorier: Allmän nyhet

Förslag till föreskrifter om nationella prov

2015-10-29

Remissvar på Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskola...

Kategorier: Remissyttranden

En trygg och säker skola för alla

2015-10-23

- Att det förfärliga dådet på skolan i Trollhättan visar sig ha rasistiska motiv visar ytterligar...

Kategorier: Pressmeddelanden

Satsa på skickliga skolledare

2015-10-23

Behovet av att rekrytera skolledare kommer att öka under de kommande åren då många av våra erfarn...

Kategorier: Från media

En svart dag i Skolsverige

2015-10-22

- Jag blir djupt berörd och bedrövad av de fruktansvärda händelser som ägt rum på skolan Kronan i...

Kategorier: Pressmeddelanden

Nytänkande krävs för att lösa lärarbristen

2015-10-15

Matz Nilsson skriver i Dagens Samhälle om studentmedarbetaravtal som en väg att möta bristen på...