Skolledaren nr 9/15 2015-11-09

Är du med i lönesatsningen eller inte – detta gäller enligt utbildningsdepartementet

”Jobbar med undervisning”, ”arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten och på så vis bidrar till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt”, ”skolledare är ej uteslutna om de uppfyller kriterierna”. Beskeden är många vad som gäller om skolledarna och lönesatsningen. Så här svara utbildningsdepartementet på Skolledarens frågor genom sin statssekreterare Anders Lönn på mejl.

Tidigare besked var att satsningen skulle omfattas av de skolledare som undervisar, nu står det i promemorian "arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten, och så vidare". Det innebär alltså inte att skolledare behöver/ska undervisa för att komma ifråga?

- Nej, de måste inte undervisa, men de ska arbeta med uppgifter som till största del består av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

Det statliga rektorsprogrammet omfattar alla tillsvidareanställda rektorer. Där krävs inte någon lärarlegitimation för att genomgå utbildningen– staten ser där rektor som en egen profession. Hur hänger det ihop? Skulle inte i så fall också rektorer som går statens utbildning också behöva undervisa?

- Vi ser stora utmaningar i skolan där all personal spelar en viktig roll för att vända kunskapsresultaten och göra läraryrket mer attraktivt. Men när det gäller Lärarlönelyftet är målet att komma till rätta med de sjunkande studieresultaten för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan och möta den mycket stora lärarbristen. Utifrån det har satsningen ett särskilt fokus på att de som ska få ta del av den ska ha arbetsuppgifter som till största del består av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

Ser utbildningsdepartementet skolledarnas uppdrag som en självständig profession? I svar från statsrådet Hellmark Knutsson på Twitter på frågor om vilka som omfattas att den som ska komma ifråga är den som "jobbar med undervisning"? Vad betyder det?

- Att vara skolledare är en tydlig och viktig yrkesroll. Det som avses med det som sagts på Twitter, med sin teckenbegränsning på 140 tecken, är lite längre uttryckt "de ska arbeta med uppgifter som till största del består av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur." Sedan ska de uppfylla kriterierna och ha legitimation.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...