2015-08-18

Är krav på lärarlegitimation realistiska?

Den här veckan startar många skolor igen efter sommaren. Nytt den här terminen är att en lärare måste ha legitimation för att få sätta betyg på eleverna, även om de är behöriga. Men många skolor har för få lärare med legitimation, vilket leder till en kaosartad situation på många håll i landet. Samtal i P1 Morgon med Ulla Halling, rektor på Hebyskolan, Matz Nilsson ordförande Sveriges Skolledarförbund och Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...