2015-05-28

Strategi för skolans digitalisering

Omsättningen på rektorer är ett av de stora hindren för att få digitaliseringsprocessen av skolan att ta fart och lyfta. Ett annat hinder är att Sverige saknar en samlad strategi för digitalisering av offentlig verksamhet. I Danmark finns en sådan och erfarenheterna är goda.

Omsättningen på rektorer är ett av de stora hindren för att få digitaliseringsprocessen av skolan att ta fart och lyfta. Mycket utvecklingsarbete går i stå när chefen byts ut. Vetskapen om att förutsättningarna för arbetet snart kommer att ändras gör organisationerna kraftlösa. För att kunna komma vidare måste vi komma till rätta med de allt för snabba bytena på skolledarposterna.

 Det var ett av huvudbudskapen från den danska delegation som presenterade sina erfarenheter av digital skolutveckling vid en hearing som ledamöterna i utbildningsutskottet arrangerat 20 maj.

I Danmark finns en samlad strategi för digitalisering av all offentlig verksamhet, inklusive skolan. Strategin omfattar en systematisk försöksverksamhet med löpande utvärdering i samverkan mellan så kallade demonstrationsskolor och lärosäten. Strategin omfattar även en samordnad distributionsplattform för lärresurser och stöd för inköp av digitala läromedel.

- Den svenska regeringen måste snabbt arbeta fram en nationell  vision och strategi för förskolan och skolans digitalisering, sa Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson som var inbjuden att kommentera den danska presentationen.

- Strategin bör omfatta en nationell distributionsplattform, nationella nätverk för skolledare och lärare, resurser för att stödja framtagande och likvärdig implementering av digitala läromedel samt ett samarbete med lärarutbildningen för att säkerställa en tidsenlig lärarutbildning.

Strategin kan genomföras som en femårig försöksverksamhet och bör kopplas till ett lärosäte för utvärdering och kvalitetssäkring.

Matz Nilsson hänvisar även till det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som Sveriges Skolledarförbund varit med och tagit fram inom ramen för Nationellt forum för skolans digitalisering.  De fyra huvudområdena för den nationella strategin skall vara:

- Elevernas lärande och användning

- Professionens praktik och kompetens

- Infrastruktur och resurser

- Skolans ledarskap och styrning          

Även Maria Stockhaus, riksdagsledamot och tidigare kommunalråd i Sollentuna kommun, medverkade vid hearingen. Hon menar att många av landets kommuner fortfarande har fokus på IT-teknik istället för på innehåll. Digitaliseringen får aldrig stanna vid att bara handla om att lärare och elever ska ha tillgång till en dator eller en läsplatta. Det handlar minst lika mycket om hur man utnyttjar tekniken för verksamhetsutveckling, sa Maria Stockhaus.

I Sollentuna kommun försöker man driva utvecklingen framåt genom att bland annat sätta upp mål för graden av IT-mognad i undervisningen. Man försöker mäta och följa i vilken utsträckning som lärarnas arbete digitaliserats.

Digitaliseringen kan hjälpa lärarna inte bara när det gäller att effektivisera och utan också förbättra arbetet med att följa och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.

Janus Benn Sörensen från det danska företaget Clio Online, som dominerar den danska marknaden för digitala lärresurser, berättade om hur IT-baserad Collaborative Learning, kollegialt lärande, underlättar utvecklingsarbetet i skolorganisationer där det vanligtvis är svårt att hitta tider där alla lärare i ett arbetslag kan närvara.

De få gemensamma tiderna som man har kan då användas till väldigt speciella frågor som inte kan lösas på annat sätt. Detta har minskat lärarnas känsla av tidbrist, säger Janus Benn Sörensen.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...