2015-02-03

Bra höjning till skolledarna men fortfarande för låga löner

Lönerna för landets skolledare har höjts med drygt tio procent de senaste två åren. - Men det går alldeles för långsamt, säger förbundsordförande Matz Nilsson när årets löneförhandlingar startar för Sveriges skolledare.

Lönerna för Sveriges skolledare – rektorer och förskolechefer i Sverige, har senaste två åren i medeltal höjts med över tio procent.
- Skolledarna har haft en bra löneutveckling de senaste åren. Men vi långt ifrån nöjda, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Han varnar för att bristen på erfarna skolledare kan bli ännu större om inte lönerna höjs rejält.
- Vår utgångspunkt är att ingen skolledare ska ha en lön under 50 000 kronor.
Stat och kommuner satsar nu mycket på lärarlönerna. Nästa vecka är Sveriges Skolledarförbund tillsammans med andra parter i skolan inbjudna till utbildningsdepartementet för att diskutera höjda lärarlöner.
- Skolledarnas löner måste höjas ordentligt för att kunna matcha dessa satsningar, säger Matz Nilsson.

De senaste åren har lönespridning bland skolledarna ökat. Erfarna, kunniga skolledare som står för ett gott resultat har fått en bättre löneutveckling än tidigare. En utveckling som förbundet välkomnar.
Däremot är skillnaderna mellan olika delar av landet och huvudmän oskäliga, anser Sveriges Skolledarförbund.
- Vårt uppdrag är detsamma oavsett var i landet vi arbetar. Det är orimligt att det kan skilja nära 100 000 kronor om året i medellön mellan de kommuner som betalar bäst respektive sämst, säger Matz Nilsson.
- Löneutvecklingen håller högst takt i Stockholm, men vi noterar att även andra kommuner inser att skolledarena måste få en bra löneutveckling. Ett exempel är Motala kommun som höjde lönerna med tio procent 2014 och gör detsamma i år. Det är fullt rimligt att andra kommuner gör samma sak, säger Matz Nilsson.

Fakta:

Medellönen för alla skolledare (rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer och förskolechefer) är 45 400. Men spannet är stort – från cirka 42 000 ibland annat Dalarnas län till högst i Stockholms stad med strax under 50 000.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...