2015-09-21

Bra med Komvux-garanti men det saknas fortfarande satsningar på ledarskapet

Sveriges Skolledarförbund välkomnar de satsningar på skolan som regeringen presenterade idag. Särskilt glädjande är den rätt till vuxenutbildning som regeringen föreslår.

- Undervisningen i våra klassrum måste bli mer utmanande. Vi är många som har ansvar för att se till att utvecklingen av elevresultaten vänder uppåt. Utifrån det perspektivet är satsningarna på ett mer attraktivt läraryrke bra och riktiga, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till regeringens budgetproposition som presenterades idag.

- Jag är också mycket glad över att regeringen satsar på vuxenutbildningen. Kunskapskraven på arbetskraften kommer bara att öka framöver och där har vuxenutbildningen en avgörande roll.

- Jag är däremot mycket besviken på att regeringen fortsätter att blunda för de växande rekryteringsbehov som finns inom skolledaryrket. Rektorer och förskolechefer är nyckelpersoner för att satsningarna på skolan ska få effekt. Det duger inte att helt bortse från ledarskapsperspektivet, avslutar Matz Nilsson. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...