2015-06-15

Bra med satsning på specialpedagogik

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt kompetensområde för de allra flesta lärare. Sveriges Skolledarförbund ser positivt på den föreslagna reformen och ser den som ett steg i en utveckling mot ett större statligt ansvarstagande för lärarnas kunskapsfördjupning.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, Miljöpartiets förslag om skolutvecklingsprogram som bl.a. skulle innebära en satsning på att ge alla lärare tillgång till utbildning för att nå grundläggande specialpedagogisk kompetens.

- Specialpedagogerna är en otroligt viktig resurs på våra skolor. Det är bra om deras kunskap kommer fler till del. Det är samtidigt viktigt att den utbildning som Miljöpartiet nu föreslår kvalitetsmässigt kommer att ligga i nivå med den som ges inom ramen för lärosätena. Vi ska inte lägga resurser på vetenskapligt oförankrade kurser, även om syftet är gott.

- Lärares systematiska utveckling och fördjupning inom yrket har varit eftersatt på allt för många håll, säger Matz Nilsson. Sveriges Skolledarförbund menar att det behövs ett större statligt ansvarstagande för likvärdigheten över landet. Miljöpartiets förslag är ett steg i rätt riktning.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...