2015-09-01

Bra satsningar på utbildningsområdet men varför blunda för ledarbristen

- Jag ser med glädje att staten stärker upp kommunernas möjligheter att erbjuda utbildning för de många barn i skolåldern som kommer till Sverige. Det är ett välkommet tillskott.

- En utvidgad rätt för vuxna att skaffa sig behörighet till studier på eftergymnasial nivå inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen är också välkommet. Att kunna komplettera sina studier i efterhand för att kunna komma vidare i utbildningssystemet är en viktig pusselbit i det svenska utbildningssystemet.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens besked om de kommande satsningarna på utbildningsområdet i höstens budgetproposition. Men han ser också brister i politiken.

- Vi kan fortfarande inte se att regeringen ägnar frågorna om skolans ledarskap något större intresse. Det är mycket svårt att förstå varför man inte vill erkänna skolledarnas betydelse för att skapa förutsättningar för såväl den jämlika skolan som ett attraktivt läraryrke. Det är närmast att betrakta som ett svek mot landets skolledare.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...