Altinget 2015-12-22

Delrapport från Skolkommissionen försenad

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men kommissionen ville flytta fram redovisningen för att få mer tid att ta fram och förankra förslagen.

Regeringen har nu bestämt att redovisningen sker i den 2 maj i stället. Detta arbete handlar om förslag till nationella målsättningar, en långsiktig plan med utvecklingsområden och en tidsplan för kommissionens fortsatta arbete.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...