2015-11-10

Det är Sveriges Skolledarförbund som har drivit frågan om lönesatsning på skolledare

- Vi häpnar över Lärarförbundets utspel och förbundets sätt att hantera historiebeskrivningen. Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar nu Lärarförbundets utspel att det var det förbundet som har drivit frågan om att också skolledarna ska omfattas av regeringens lönesatsning på skolans personal.

- Vi bärs upp av en yrkesetisk kod där rätt ska vara rätt! Lärarförbundet har aldrig i de samtal jag deltog om de tre miljarderna lyft frågan kring skolledarnas deltagande i satsningen.

Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund skolledares inkludering i samtalen. När Matz Nilsson valde att lämna samtalen gratulerade Lärarförbundet honom med ett handslag eftersom han i överläggningarna hade lyft kravet på att skolledarna skulle omfattas av satsningen.

- När det stod klart att skolledare endast skulle vara bärare av satsningen lämnade vårt förbund samtalen samtidigt som vi överlämnade våra skriftliga yrkanden (se bifogad länk) till statsrådet Helene Hellmark Knutsson, säger Matz Nilsson.
Att nu som Lärarförbundet påstå att de driver skolledares betydelse som en egen profession är väl magstarkt när de i stället ser den som en förlängning av läraryrket. Lärarförbundet har i det här sammanhanget inte kommenterat kopplingen lärarlegitimationen.

- Sveriges Skolledarförbund är tydliga med att skolledare är en attraktiv profession. Vi är väldigt tydliga med att skolledaren i förskola och skola skall utvärderas och bedömas i sitt ledaruppdrag. Att koppla skolledaryrket till en lärarlegitimation som nu regeringen gör i sin satsning och som Lärarförbundet stödjer är oansvarigt. I detta extraordinära läge för förskola och skola krävs en stark ledning. Med Lärarförbundets retorik hjälper vi varken Sveriges skolledare eller utvecklar verksamheten.

Sveriges Skolledarförbund sätter fokus på skolledaren och ledarskapet i förskola och skola.
- Jag tror att detta fokus är mera trovärdigt mot Sveriges skolledare, än att försöka att företräda alla professionsgrupper inom skolan, avslutar Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...