Bergslagsbladet och Arboga Tidning 2015-09-02

Det börjar bli ont om skolledare i länet

Så här några veckor in på höstterminen brukar den värsta turbulensen vara över på landets rektorsexpeditioner. Rektor börjar få kontroll över hur bemanningen under kommande läsår ser ut. Förskolechefen har på samma sätt börjat få överblick över bemanningsläget och den eventuella. oro som nya gruppkonstellationer kan medföra bland föräldrar och barn har fått ge plats åt nyfikenhet, engagemang och lärandets glädje. Det blir så småningom lite tid över för rektor och förskolechefen att tänka och planera framåt.

Ulf Carlsson, distriktsordförande i Västmanland och Matz Nilsson, förbundsordförande.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...