2015-06-10

Digitaliseringen en brygga mot förbättrade resultat

- Jag ser med tillfredsställelse på politiska initiativ för en nationell strategi för skolans digitalisering. En klokt genomförd digitaliseringsprocess kan hjälpa oss att komma till rätta med en del av de problem som vi upplever i skolan idag. Den kan bli den brygga vi behöver för att kunna lämna den återvändsgränd av sjunkande resultat hos eleverna och växande känslor av otillräcklighet och stress hos professionen, där vi verkar ha fastnat.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, det förslag till nationell strategi för skolans digitalisering som företrädare för Alliansen presenterade idag.

- Men det är viktigt att strategin tas fram och genomförs i nära samarbete med skolledare och lärare. Det måste vara deras utmaningar och frågor som ska stå i centrum och som digitaliseringen ska hitta smartare lösningar på.

- Vi måste kräva, och ges förutsättningar till, att få vara med och ta ansvar för verksamhetsutvecklingen. Utformandet och genomförandet av en strategi för skolans digitalisering kan bli ett utmärkt tillfälle att göra något bra tillsammans.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...