2015-05-06

Nej till en mer flexibel ämneslärarutbildning

Sveriges Skolledarförbund efterfrågar djupare analys i remissvar på promemorian En mer flexibel lärarutbildning.

Enligt Sveriges Skolledarförbund är frågan om läraryrkets och lä-rarutbildningens attraktivitet en av de mest grundläggande för att vända den negativa utvecklingen mot sjunkande kunskapsresultat i skolan.

Mot bakgrund av detta anser förbundet att det är beklagligt att utred-ningen inte redovisar en mer kvalificerad analys av anledningarna till att utbildningen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 brister i attraktivitet. Ett sådant underlag är nödvändigt för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

Sammantaget avråder Sveriges Skolledarförbund regeringen från att återigen försöka förändra lärarutbildningen i syfte att bemöta problem som kanske har en helt annan grund. 

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...