2015-04-25

Förbund i medvind vill ena alla Sveriges skolledare

-Vi har medvind. Vi växer och vårt mål är att samla alla Sveriges viktigaste chefer – skolledarna i ett förbund. Så inledde förbundsordförande Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbunds 20:e kongress på lördagen.

Det var en taggad och stolt ordförande som hälsade kongressledamöter och gäster välkomna. Ledarens betydelse för förskolan och skolans resultat kan inte underskattas, menade Matz Nilsson, och pekade bland annat på en kommande hearing som svenskt Näringsliv har tagit initiativ till i samarbete med förbundet som handlar om skolans ledning.

- Så sträck på er, uppmanade hand de drygt 60 kongressombuden.
Nu är det dags, menade Nilsson, att ta nästa steg, att ena landets 15 000 skolledare i ett förbund, det blir målsättningen för de kommande tre åren.

De fyra viktigaste frågorna för förbundet är lön, arbetsvillkor, tillit och ansvar, och det pedagogiska ledarskapet.
- Vi vill ta ansvar och vi gör det, slog Nilsson fast och pekade på det dokument som kommit fram efter ansvarskonferenserna landet runt – Våra viktigaste frågor.

Skolledare tar det ansvar som är ålagt dem i styrdokumenten – skollag, läroplaner och kursplaner.
-Men det ansvaret måste mötas av stöd och förtroende från den nationella och lokala politiska nivån, så att vi får tillbaka förtroende för varandra.
När Oecd inom kort presenterar sin rapport efter de svenska Pisa-resultaten, är frågan hur vi organiserar vår skola viktig, menade Nilsson.

Utmaningarna är många

Skolledare i landets mindre expansiva orter, kämpar till exempel med krympande resurser. Det krävs en nationell strategi för att möta en tilltagande brist i likvärdigheten. Kompetensutvecklingen för skolledarna måste bli bättre och omfatta alla är några av förbundets krav.

- Den största utmaningen vi har, är kanske möta alla nyanlända till Sverige med en bra skola, med rätt kompetens, så att det nya landet blir för dem en språngbräda för delaktighet i samhälls- och arbetsliv.
Matz Nilsson förklarade också skälen till varför förbundet lämnade samtalen med regeringen om de tre lärarmiljarderna. Skolledare missunnar inte lärarna högre löner. Skolledarna måste omfattas av satsningen. Det finns stora behov att rekrytera lärare, men rekryteringsbehoven när det gäller skolledare är inte mindre. Förbundet menade att det saknades ett helhetsgrepp i frågan.
Under de två dagarna kongressen varar ska ombuden diskutera en ny organisation för förbundet. Det innebär, om förslaget går igenom, att landet delas in i tolv regioner i ställer för de idag 20-talet distrikt. Förbundsstyrelsen kommer att utgöras av ombud från vart och ett av regionerna.
Förhoppningen är från förbundsstyrelsens sida att detta ska ge möjlighet att stötta det lokala arbetet bättre.

En ny förbundsstyrelse ska väljas

Matz Nilsson ställer upp och är nominerade för en kommande treårsperiod som ordförande. Leena Nystrand, Stockholms län och Tom Haglund, Göteborg, ställer inte om för nyval och lämnar styrelsen i och med kongressen.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...