2015-09-23

Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Remissvar på U2015/03607/GV

Händelsen 2013, då företaget JB Education AB med dotterbolag försattes i konkurs och ett stort antal elever i företagets gymnasieskolor stod utan utbildning, visade att risken för att utbildningar avvecklas på ett dramatiskt sätt är reell, även om den är liten. Sveriges Skolledarförbund välkomnar att den lucka i lagstiftningen som hittills inneburit ett sämre rättsligt skydd för elever i fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, täpps till.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...