2015-10-29

Förslag till föreskrifter om nationella prov

Remissvar på Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare 2016/17.

Föreskrifterna avser i första hand de datum som de nationella proven kommer att genomföras. Förbundet har inga synpunkter på datumen i sig. Däremot vänder sig förbundet kraftfullt emot Skolverkets planering som, enligt uppgift, skulle innebära att alla bedömningsanvisningar skickas ut först efter sista provtillfället i respektive ämne. Ett sådant förfarande skulle ge lärarna, som kan ha över 120 nationella prov att bedöma, extremt begränsad tid för att sätta sig in i materialet, rätta, bedöma samt sam- och medbe-döma för en likvärdig betygssättning.

Sveriges Skolledarförbund anser för övrigt att arbetet med nationella prov bör digitaliseras i så stor omfattning och med så hög hastighet i processen som möjligt.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...