2015-06-07

Inget lagförbud mot mobiler

Matz Nilsson kritisk mot förslag till lagstiftning mot mobiler i skolan

- Regeringen bör använda sin lagstiftande makt till att säkerställa en likvärdig finansiering av utbildningen för alla landets barn och ungdomar istället. Ett förbud mot mobiler i klassrummen vore såväl teknikfientligt som en kraftig intervention i professionens handlingsutrymme, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund. . 

- Det finns redan lagstöd för att beslagta mobiler om de upplevs som störande och eleverna inte tar sin del av ansvaret för lärandesituationen. Det som behövs är snarare ett starkare ledarskap i klassrummen och en större respekt för lärarnas professionella bedömningar. Det är lärarna som måste få avgöra vilken utrustning som är lämplig i olika situationer. Vår uppgift som skolledare är att stötta och utmana lärarna. Ett fyrkantigt förbud skulle snarare stjälpa än hjälpa oss i vårt arbete. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...