2015-04-15

Matz Nilsson kommenterar Vårbudgeten

Matz Nilsson saknar satsningar på skolans ledarskap i regeringens Vårbudget.

- Regeringen genomför nu de satsningar man tidigare aviserat. Ambitionen är god och satsningarna genomsyras av en önskan att stötta skolor där resultaten inte är tillfredsställande.
- Men nu är det dags att frågan om ledarskapet i skolan på allvar. Det blir ingen verklig förändring om man inte fullt ut förstår vikten av ledarskapets betydelse för skolans utveckling och resultat.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund regeringens vårproposition. Han har tidigare varit kritisk mot att regeringens skolsatsningar är för ensidigt utformade och riskerar att bli ineffektiva eftersom man inte fullt ut förstår skolledarens avgörande roll för skolans utveckling. Kritiken kvarstår.

- Vi står bakom satsningarna på ett attraktivare läraryrke. Men regeringen biter sig själv i svansen när den inte ser skolan i ett helhetsperspektiv och även satsar på skolans ledningsfunktioner. Det kommer att bli svårt att rekrytera rektorer och förskolechefer i framtiden. På många håll i landet är det redan en realitet.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...