2015-12-10

Akut läge kräver akuta åtgärder

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen för att stödja skolhuvudmännen att klara utbildningen av alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. En nationell samordnare bör tillsättas omgående, säger han.

Regeringen ger idag ytterligare uppdrag till utredningen som ska se över nyanlända barn och ungdomars rätt till utbildning. Vilka kompetenser som finns bland nyanlända vuxna att ta tillvara i skolan, hur arbetet med legitimationer och validering bland nyanlända lärare kan skyndas på, är några frågor som ska utredas.

- Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Vi upprepar vårt krav på att tillsätta en nationell samordnare omgående, säger förbundsordförande Matz Nilsson i en kommentar.

I mitten av mars ska utredningen vara klar, och sedan ska utbildningsutskottet och riksdag behandla ärendet eftersom det också kan innebära förändrad lagstiftning.

-Det går en hel vårtermin innan det här är klart, säger Matz Nilsson. Barnen och ungdomarna är här nu.

Sveriges Skolledarförbund har tidigare framfört till utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen bör tillsätta en nationell samordnare direkt på det nya året.

Samordnaren skulle arbeta direkt under utbildningsdepartementet men självklart tillsammans med skolans myndigheter.

Redan nu är frågorna och problemen många bland landets huvudmän hur man kan, och får, anordna undervisning när resurserna är hårt ansträngda.

- Frågorna är akuta just nu, och det är just nu som vi behöver en snabb samordning, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...