2015-06-03

Krav på privata aktörer i välfärden

Remissvar över SOU 2015:7

Förbundet har en positiv grundinställning till förekomsten av alternativa verksformer inom barn- och ungdomsutbildningen. Förbundet delar samtidigt utredarens bedömning att avregleringen av skolsektorn och skapandet av en utbildningsmarknad till vissa delar präglades av aningslöshet och att utvecklingen inte varit enbart positiv ur elevperspektiv. Att införa hårdare regler vid prövning för tillståndsgivning ser förbundet som en signal på att verksamheterna är viktiga och att det tillmäts stor betydelse att barn och elever försäkras en utbildning av hög kvalitet under stabila villkor.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Akut läge kräver akuta åtgärder

2015-12-10

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen...