Svenskt näringsliv 2015-12-04

Låt rektorn fungera som vd i sin skola

Ge rektorerna makt och ansvar över sina skolor. Då kommer saker och ting att hända. Näringslivets forskningsberedning har kommit med sina rekommendationer för att lyfta ledarskapet i svenska skolan. I går togs förslagen väl emot vid ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...