2015-05-25

Lokala beslut om omprov bra

- Det är ett bra beslut av Skolverkets att varje enskild rektor själv kan besluta om de nationella kursproven i matematik behöver göras om, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Nyheten om att innehållet i kursprovet i matematik 2 b våren 2015 har spridits i förväg har skapat stor debatt. Många röster har höjts om att provet bör skrivas om av alla elever för att försäkra att bedömningen blir likvärdig.

- Jag har respekt för det, men jag anser ändå att det, i det här fallet, inte är försvarbart ur resurssynpunkt att fatta generella beslut som skulle gälla alla skolor. Det finns kompetens på skolan att bedöma hur stort det eventuella problemet med fusk är och hur man ska hantera det, säger Matz Nilsson.

- Regeringen måste ge ett uppdrag till Skolverket att göra de nationella proven digitala och endast tillgängliga efter inloggning. Det skulle säkra likvärdigheten och samtidigt öppna upp för central rättning så att lärarna kan använda sin tid till undervisning. 

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...