2015-02-12

Skolledarna hos regeringen

”Vill regeringen på allvar lyfta resultaten i skolan måste satsningen också omfatta skolledarna”. Det var Sveriges Skolledarförbunds budskap till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, när förbundet tillsammans med lärarorganisationerna möttes för ett första samtal om höjda lärarlöner.

De tre fackförbunden var inbjudna till ett möte med regeringen om satsningen på lärarlöner med tre miljarder om året från och med nästa budgetår.Det är bra att satsa på lärarnas löner, det har Sveriges Skolledarförbund slagit fast i många sammanhang. Det framfördes också vid mötet på utbildningsdepartementet.

Utan målinriktade och drivande skolledare med ett helhetsperspektiv, riskerar satsningarna att begränsas till det enskilda klassrummet, menar Sveriges Skolledarförbund.Det krävs ett därför ett helhetsgrepp som självklart inkluderar skolledarna, menar förbundet. Nästa samtalsrunda med skolans parter äger rum i början av mars.

Sveriges Skolledarförbund lämnade över sina synpunkter till Helene Hellmark Knutsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...