2015-11-04

Matz Nilsson debatterar framtidens välfärd på Kvalitetsmässan i Göteborg

Frågan om de privata företagens vara eller inte vara som välfärdsproducenter fortsätter att vara omdebatterad. I en debatt på Kvalitetsmässan i Göteborg idag diskuterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, vilka regleringar som behövs och vilken roll de privata företagen spelar. Bland övriga deltagare i panelen märks Ardalan Shekarabi, civilminister, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

- Inom skolan ser vi inte någon generellt positiv resultatförbättring som effekt av konkurrensutsättningen, säger Matz Nilsson. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer fungerar inte heller så bra överallt. Sveriges Skolledarförbund tror dock att friskolorna är här för att stanna och det är i grunden positivt med mångfald i huvudmannaskapet.

- Sveriges skolledare har dock svårt att acceptera att vinster ska få föras ut från verksamheten utan vill att de ska återinvesteras för att komma barnen och eleverna till godo.

För att säkra kvalitet och effektivitet i utbildningssektorn behöver vi arbeta mer med att säkra likvärdigheten, menar Matz Nilsson. För att skolval ska fungera måste alla elever och föräldrar ha tillgång till samma information. Det är också viktigt att man i finansieringen tar hänsyn till socioekonomiska fördelningskriterier. Huvudmännens kvalitetsuppföljning måste generellt bli bättre och vara densamma oavsett huvudman.

På frågan om vilken roll företag kan ha i framtiden välfärd svarar Matz Nilsson att han tror att vi behöver olika aktörer och finansiärer. Vi behöver i ökad utsträckning fokusera på kvalitet och mindre på vem som äger och driver verksamheterna.

- Det är dock viktigt att alla aktörer som driver förskola och skola lever under offentlighetsprincipen. Om villkoren är olika på det området blir det genast olyckliga skevheter i systemet. Här måste förändringar till, framhåller Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...