2015-04-09

Matz Nilsson tar plats i Skolkommission

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson kommer att ingå i den Skolkommission som regeringen beslutade att tillsätta idag.

- Jag ser fram emot uppdraget, säger Matz Nilsson. Det är stora och viktiga frågor som läggs på kommissionens bord. Jag ser det som min särskilda uppgift att lyfta styrnings- och ledningsperspektiven i Skolkommissionens arbete.

Skolkommissionens uppdrag omfattar att analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och lämna förslag till en långsiktig utvecklingsplan. Första avrapporteringen ska lämnas i november 2015 och slutrapporten i januari 2017.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...