2015-03-26

Nationellt handlingsprogram för skolans ledarskap

Matz Nilsson kommenterar utredningen om rektors pedagogiska ledarskap

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson presenterade idag sina slutsatser och förslag avseende rektorernas arbetssituation och deras möjligheter att aktivt styra och leda verksamheten på landets skolor. Utredaren levererade skarp kritik mot att alltför många huvudmän inte agerar mer aktivt för att ge rektor bättre möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson instämmer i kritiken.

- Jag delar utredare Olof Johanssons kritik mot skolhuvudmännen vad gäller deras brist på åtgärder för att stärka skolans ledarskap. De tar inte sitt ansvar vare sig mot eleverna eller mot sina anställda rektorer t.ex. när de underlåter att agera för att komma tillrätta med rektorernas stora arbetsbelastning, säger Matz Nilsson.

Olof Johansson föreslår ett nationellt handlingsprogram för att stärka den lokala styrningen av skolan. Det handlar framförallt om satsningar på utbildning, såväl för rektorer som för skolchefer och politiker.

- Utbildning behövs, men den behöver sättas i ett vidare sammanhang, säger Matz Nilsson. Vi behöver skapa en incitamentstruktur där det blir naturligt för såväl skolledare som lärare att fördjupa sina respektive kompetenser löpande under hela arbetslivet. Här har regeringen stora möjligheter att göra förbättringar som stärker hela systemet.

- Rektor behöver också en starkare uppbackning i sitt nationella kunskapsuppdrag av staten. Statens utvecklingsinsatser måste samordnas mot de områden där behoven är störst och tydligare länkas in i skolornas och huvudmännens eget arbete. Det skulle på allvar göra skillnad för landets rektorer, avslutar Matz Nilsson.

Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...