2015-06-26

Ny kritik till statsråden om lönesatsningen på skolan

Regeringen står fortfarande kvar vid sin modell där skolledarna, som har det övergripande ansvaret för skolan, exkluderas från den planerade satsningen på höjda löner i skolan. Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, är starkt kritisk.

- Jag har idag skrivit ytterligare ett brev till de ansvariga statsråden där jag förklarar vilka problem vi kommer att hamna i om regeringen inte ändrar uppfattning och inkluderar skolledarna i lönesatsningen, säger Matz Nilsson.

-Skolan behöver skickliga ledare. Det måste även fortsättningsvis vara attraktivt för lärare och andra med förutsättningar och intresse för att bli bra ledare, att välja skolledaryrket. Regeringen måste tänka om och se skolan i ett helhetsperspektiv, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...