2015-06-30

Nyanlända - hur ska skolan klara utmaningen?

Med nationella riktlinjer för finansiering, elevhälsa och mottagande. Det var förbundsordförande Matz Nilsson svar på frågan. Tillsammans med Lärarnas riksförbund och UR,samlade Sveriges Skolledarförbund en full och engagerad seminarielokal på tisdagsförmiddagen.

- Den viktigaste utgångspunkten vi har, är att vi välkomnar de som kommer och som kommer att bidra till att Sveriges växer, inledde Matz Nilsson.
Men nu behövs en långsiktig satsning, poängterade han.
I den nationella kunskapsstrategi som förbundet tillsammans med LR presenterar i morgon, onsdag, finns kravet på nationella riktlinjer för mottagande med.

Det behövs en satsning till exempel på elevhälsan där kompetensen måste stärkas. Varje elev måste få en individuell bedömning och validering av sina kunskaper och finansieringen måste bli långsiktig, menade Matz Nilsson.
Ett bra mottagande är avgörande för hur det ska gå.
- Vi ser dessa elever som någon annans ansvar,menade Anna Kaya, som är lärare och arbetar med nationellt centrum för svenska som andraspråk.
-Men vi måste alla ta ansvar. Lärare efterfrågar bättre förutsättningar, kompetensutveckling med mera. Det saknas idag.Men framför allt saknas, menar Anna Kaya, lärare i svenska 2 och sfi-lärare.
Tillgången på modersmålslärare måste också bli bättre liksom studievägledning på elevernas modersmål.

Kommunerna måste skärpa till sig när det gäller resursfördelningen, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler.Det finns exempel på kommuner som klarar mottagandet bra, poängterade Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler. Men behoven är mycket olika och en viktig röst att lyssna på är elevernas.
- I vår enkät svarar elever som nyligen kommit, att de inte får tillräckliga utmaningar, det är för lätt och de känner att de halkar efter. Det är bara svenska som gäller, inga andra ämnen, berättade hon.
- Vi måste utreda varje elevs behov. Dessutom är det viktigt att samarbeta med elevernas föräldrar, menade Ann-Marie Begler. Vi vet att de elever som får stöd hemifrån också lyckas bättre.

En fråga som Skolinspektionen nu synar närmare är kommunernas fördelning av resurser till skolan. Här måste huvudmännen bli bättre, menar inspektionen.
- Ja, det är ett problem att utbildningspolitikens ambitioner inte tränger ända ut i klassrummet, kunde statssekreteraren Roger Mörtvik lakoniskt konstatera. Den nya skolkommissionen ska förhoppningsvis ge några svar, menade Mörtvik, regeringens kommande satsningar (som han tyvärr inte kunde säga så mycket om än) ytterligare några.
Men Mörtvik betonade vikten av tidiga insatser, men framför allt måste Sverige få fler lärare.
- Regeringen är fast besluten att vända utvecklingen. Vi ska göra det som behövs.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...