2015-10-13

Nytänkande krävs så att alla skolor kan medverka i mottagandet av nyanlända

- Det krävs nytänkande på alla håll för att kunna ge de barn och ungdomar som kommer till Sverige en bra och snabb start på sitt nya liv här. Vi kan inte fortsätta som vi gör idag och bara låta en liten del av skolorna vara med och ta emot det stora flertalet nyanlända, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till rapporterna gällande samhällets uthållighet och kapacitet.

- De barn och ungdomar som kommit hit med en dröm om ett bättre liv måste få mötas av en skola som arbetar medvetet och som har kapacitet för att kunna bli den viktigaste funktionen i ett framgångsrikt integrationsarbete. Det kräver ökade resurser och en tydligare styrning av staten gällande såväl alla skolors ansvar för mottagandet som för att det får möjligheter att vara välplanerat och kompetent, säger Matz Nilsson.

- Medborgarskapet är en nationell angelägenhet och inte en kommunal fråga. Därför krävs ökat statligt ansvar för finansieringen av utbildningen i ett sådant här utsatt läge.
Sveriges Skolledarförbund har tidigare framfört krav på att skolorna ska tillföras resurser för att kunna erbjuda förberedelseklasser med kraftfulla satsningar på språkstöd, elevhälsa, kunskapsvalidering och studiehandledning på modersmålet. Målet är att de flesta ska kunna följa undervisningen i en vanlig klass senaste efter ett år i förberedelseklass.

Förbundet menar också att ansvariga politiker på kommunal nivå måste gå in med aktiva insatser för att se till att alla skolor kan vara med och bidra till mottagandet. Att hänvisa till fulla klasser och köer duger inte, enligt Matz Nilsson. Att lagstiftningen som reglerar urvalet till fristående skolor bör ses över med omedelbar verkan är en självklarhet. Någon form av specialregler kanske skulle kunna användas under en övergångsperiod, föreslår Matz Nilsson

- Nu måste vi alla visa uppfinningsrikedom, mod och solidaritet. Om vi fortsätter med det mottagandet vi har nu till ett fåtal skolor i ett fåtal kommuner så kommer det att få förödande konsekvenser för de skolorna och de elever som befinner sig där.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...