2015-12-02

Nytt läge kräver nya åtgärder – regeringen måste satsa på Sveriges viktigaste chefer

Svensk skola står inför omfattande utmaningar. För att klara dessa krävs ett ledarskap som präglas av mod och hög kompetens. I ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson regeringen att utforma en lönesatsning som har fullt fokus på skolledarprofessionen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin. Foto: Magnus Hartman- Vi står inför en ledarkris i svensk skola när en hög andel av skolledarkåren går i pension de närmaste åren eller väljer att lämna yrket av andra skäl. Skolledaruppdraget måste vara tillräckligt attraktivt så att dessa erfarna ledare kanske kan lockas att stanna kvar eller ersättas av nya ambitiösa ledarförmågor, säger Matz Nilsson.

Sveriges skolledare är beredda att göra sitt yttersta för att klara mottagandet av de många nya eleverna och samtidigt vända skolans resultatutveckling. Skickliga skolledare, som är bra chefer, är också en förutsättning för att fler ungdomar ska välja att studera till lärare.

- Vi föreslår att regeringen utformar en satsning på höjda löner för skolledare. Ledarskapets betydelse för resultatet i förskola och skola är väl belagt i forskning. Utan skickliga ledare kommer de stora satsningarna på läraryrket inte att falla så väl ut som önskat.

Matz Nilsson och Gustav Fridolin. Foto: Magnus HartmanSveriges Skolledarförbund föreslår att regeringen avsätter 300 miljoner kronor för en lönesatsning på de skickligaste skolledarna.

- Attraktiva skolledarlöner är en investering med relativt liten påverkan på budget men med stor betydelse för kvalitet och kontinuitet. Det saknas ekonomiska argument för att inte investera i skolledarlöner, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...